Odpovědi na nejčastější otázky týkající se TSWINcz


Zahájil jsem v TSWINcz prohlížení Karet zvěstovatelů. Všechny údaje za rok jsou pryč! Co se stalo?

Výchozí zobrazení Karet zvěstovatelů zobrazuje aktuální služební rok, jako skutečné karty, které v říjnu budou obsahovat pouze údaje září. Chcete-li zobrazit další měsíce, klikněte na tlačítko v levém dolním rohu dialogového okna Karta sborového zvěstovatele.


Má TSWINcz podporu podávání zprávy o 15minutových úsecích?

Ano, v programu je možné zadat zprávu také o 15minutových úsecích. Při zadávání takové zprávy použijte desetinnou tečku! V programu TSWINcz se v soupisech a na kartách zvěstovatelů pro lepší náhled objeví takové číslo s desetinou čárkou. Necelé hodiny se převádějí automaticky do dalšího měsíce.

0.25 = 1/4 hodiny (15minut) 0.5 = 1/2 hodiny (30minut) 0.75 = 3/4 hodiny (45minut)


Existují nějaké zvláštnosti při práci s programem TSWINcz pod systémem Windows Vista nebo Windows 7?

Ano. I když se nejedná o nic zásadního, je nutné pro správnou funkci nápovědy k programu TSWINcz u systémů Vista nebo Windows 7 mít nainstalovaný WinHlp32.exe. Počínaje Windows Vista, tento soubor již není automaticky součástí systému Windows. Chcete-li použít nápovědu TSWINcz také u systémů Windows Vista nebo Windows 7, budete muset stáhnout a nainstalovat WinHlp32.exe. Je k dispozici zdarma od společnosti Microsoft. Zkopírujte jeden z následujících odkazů do adresového řádku prohlížeče:

Pro Windows Vista:
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?familyid=6ebcfad9-d3f5-4365-8070-334cd175d4bb&displaylang=cs

Pro Windows 7
http://www.microsoft.com/downloads/cs-cz/details.aspx?familyid=258aa5ec-e3d9-4228-8844-008e02b32a2c&displaylang=cs


Jak mohu nainstalovat aktualizovanou verzi, aniž bych ztratil své údaje?

Aktualizace pro TSWINcz se skládají ze 2 nových souborů, TSWINcz.EXE a TSWINcz.HLP. Ty jsou baleny do instalačního souboru s názvem SUTSWIN.EXE. Nejjednodušším způsobem je spustit SUTSWINcz.EXE a nechat instalací přepsat starší verze těchto dvou souborů novými. Tento postup neruší datové soubory. Pokud se vaše stará verze nachází v C: \ TSWINcz můžete přijmout výchozí nastavení při spuštění SUTSWINcz.EXE. Pokud máte program nainstalovaný na jiném místě, budete muset zadat cestu k umístění staré verze programu. Je samozřejmě dobře, pokud si uděláte záložní kopii programu a datových souborů před instalací aktualizace.

Pokyny krok za krokem


Jak přesunu data programu TSWINcz do nového počítače?

Stačí když zkopírujete celou složku TSWINcz na nový počítač. Žádná další instalace není potřeba. Některé další možné způsoby jsou:

Služku TSWINcz na původním počítači zkomprimujte do ZIP souboru a odešlete pomocí e-mailu. Otevřete e-mail na novém počítači, soubor umístněte (stáhněte) do počítače a rozbalte složku TSWINcz na pevný disk počítače. Vytvořte zástupce programu TSWINcz.EXE a umístněte ho na plochu počítače. V ideálním případě by měla být složka C: \ TSWINcz.

Zkopírujte celou složku TSWINcz na disketu nebo USB zařízení. V cílovém počítači pak složku TSWINcz překopírujte na pevný disk počítače. Vytvořte zástupce programu TSWINcz.EXE a umístněte ho na plochu počítače.

Použijte svůj software pro vypalování CD a zkopírujte složku TSWINcz na CD. V cílovém počítači složku TSWINcz překopírujte na pevný disk počítače. Pomocí Průzkumníka Windows nebo příkazu ATTRIB odstranit atributy jen pro čtení z adresáře TSWINcz a všechny soubory uvnitř. Tento krok je obvykle nutné, pokud se jedná o CD. A konečně, vytvořte zástupce programu na ploše.

Pokud si nejste jisti, kde je vaše složka s programem TSWINcz umístěna na původním počítači, spusťte TSWINzc a klikněte na žlutý otazník. Pole "Adresář" obsahuje cestu ke složce programu TSWINcz.


Jak mohu odeslat zprávy e-mailem?

Dobrým způsobem, jak odeslat zprávy e-mailem je instalace "Tisku do PDF". Tento software se chová jako jakékoliv jiné tiskárny, kromě toho, že místo toho, aby tiskl na papír, vytvoří PDF soubor, který obsahuje to co chcete „vytisknout“. Takový soubor pak může být jako příloha připojen k e-mailu. Freewarový program pro „Tisk do PDF“ je například PDFCreator který je k dispozici na internetových stránkách www.pdfforge.org Tento program byl testován s TSWINcz a funguje velmi dobře. Obsahuje také možnost e-mail výsledné PDF soubory, což eliminuje krok.  

Pro pomoc stahování a instalaci PDFCreator, naleznete na internetových stránkách programu www. pdfforge.org.

Pro odeslání seznamu chybějících zpráv můžete použít tlačítko „Zprávu nepodali“, poté případně nastavit služební skupinu a následně použít tlačítko „Kopírovat do Windows Clipboard“. Takto vložíte záznam o chybějící zpráv přímo do e-mailu (v e-mailu tlačítko „Vložit“ nebo stiskem kláves CTRL+V)


Lze program TSWINcz spustit bez uložení programu s daty a údaji v počítači?

Nejlepším řešením je USB flash disk. Postačí vám malá kapacita – programu postačí alespoň 2 MB.  

Nainstalujte TSWIN program na flash disk nebo celou původní složku s programem na flash disk překopírujte. Zkopírujte všechny soubory, které máte uloženy ve složce TSWINcz na pevném disku počítače do složky TSWINcz na flash disku. Poté můžete program spouštět přímo z USB flash disku bez nutnosti instalace nebo uchování dat na pevném disku počítače.  

Někteří se ptali na CDRW zařízení. U některých systémů je možné program spustit přímo z CDRW média. Není to však možné ve všech případech. USB flash disk je proto lepší volbou.


Co musím udělat pro to, aby se zobrazily potřebné údaje v programu TSCARDcz?

Nainstalujte TSCARDcz do adresáře, ve kterém je nainstalovaný program TSWINcz.

Nastavte datový adresář v možnostech TSCARDcz tak, aby odpovídal TSWINcz. Všechny vaše data z TSWINcz pak budou k dispozici v TSCARDcz. 


Jaká opatření jsou nutná při změně umístění mých dat nebo sdílení souborů s někým jiným?

Adresář dat pouze vymezuje místo, kde TSWINcz bude hledat existující soubory a kam bude ukládat změny. Změna datového adresáře způsobí, že program nebude mít k dispozici všechny existující soubory a nebude zálohovat data. Před provedením změny Adresáře, musíte nejprve přesunout všechny existující soubory ze starého umístění do nového.  

Stejně tak při sdílení souborů, celá složka TSWINcz musí být převedena do prázdné složky. Problémy mohou nastat, pokud jsou všechny soubory v C: \ TSWINcz na počítači A kopírovány do složky C: \ TSWINcz na počítači B, když C: \ TSWINcz na počítači B již obsahuje některé soubory. Měli byste ověřit že nové umístění je prázdné před kopírováním souborů do něj.


Jak mohu vytvořit záložní kopie svých datových souborů?

V programu TSWINcz klikněte na tlačítko "Nápověda", "Témata nápovědy", "Zálohování dat", kde je popsán podrobný postup.


Jak mohu vyloučit ty, kdo podali nulovou zprávu ze seznamu „Zprávu nepodali“?

Zadejte do Poznámky ve zprávě číslo 0 (nula). Tato poznámka vyloučí zvěstovatele ze seznamu "Zprávu nepodali". V seznamu „Nepravidelní zvěstovatelé“ se pak u zvěstovatele v takovém měsíci s nulovou zprávou objeví symbol vykřičníku (!).


Označení zvěstovatele jako „Pravidelný průkopník“ je ztraceno

To se může stát tím, že nekliknete na tlačítko „Zahájit“ na začátku každého měsíce. Při stisku tohoto tlačítka se provádí několik důležitých měsíčních nastavení a úklidu starých nepotřebných dat, včetně převodu pravidelných průkopníků do následujícího obdo.


Jak jsou zvěstovatelé sdruženi v seznamu adres?

Zvěstovatelé se stejným telefonním číslem jsou sdruženi, pokud jeden z nich je určen hlava rodiny. Pouze jeden člověk pro dané telefonní číslo by měl být označen jako hlava rodiny. Pokud máte více než jednu rodinu se stejným telefonním číslem, budete muset přidat nějaký znak za telefonní číslo, a vytvářet tak unikátní telefonní čísla pro každou rodinu. Například: 937-3456 a 937-3456 *. V tomto případě můžete přiřadit hlavu rodiny, aby každé telefonní číslo, tvořilo v případě potřeby více skupin. Pokud nechcete, aby seznamy byly takto rozděleny, neurčujte žádnou rodinu hlavy.
Toto platí pro hlavní telefonní číslo, kterým je obvykle pevná linka.


TSWINcz nepřijímá mé heslo.

Heslo může obsahovat velká a malá písmena. Podívejte se, zda nemáte zapnutý CAPS LOCK.


Jak se v TSWINcz zadávají zvláštní průkopníci?

Zvláštní průkopníci jsou uvedeni v "Celkem zvěstovatelů“, kde je součet všech činných zvěstovatelů, včetně průkopníků.  

Nejsou zahrnuti ve zprávě pro odbočku, protože odesílají zprávu přímo.


Jak mohu procházet zprávy z minulých měsíců?

Spusťte program, klikněte na tlačítko "Odevzdané zprávy" a změňte měsíc. Klepněte na tlačítko „Pokračovat“ a poté na tlačítko "Hotovo". Při každém spuštění programu, můžete změnit pracovní měsíc změnou v "Odevzdané zprávy". Tato možnost je k dispozici pouze při prvním vstupu do dialogu "Odevzdané zprávy". Chcete-li změnit měsíc znovu, musíte program ukončit a restartovat (znovu spustit). Mějte na paměti, že zprávy pro předchozí měsíce nemusí být totožné s tím, jaká byla skutečná zpráva v těchto měsících. Je to proto, že všechny zprávy jsou založeny na aktuálním stavu zvěstovatelů a celého shromáždění, nikoliv na jejich složení v minulosti. Proto je dobře si veškeré zprávy a rozbory v každém měsíci vytisknout pro případ, že budete potřebovat některé údaje z předchozích měsíců.


Jak můžu přidat ty, kteří jsou nečinní více než rok?

Nejlepší je to udělat těsně před inicializací nového měsíce pro odevzdání zpráv. Spusťte program, klikněte na tlačítko "Zobrazit zvěstovatele ',' Přidat zvěstovatele '. Vyplňte formulář a klepněte na tlačítko OK. Když se dialogové okno „Údaje za“ (Status), klikněte na "Nepravidelný zv. převedený z jiného sboru", klikněte na tlačítko OK. Na hlavním panelu klepněte na tlačítko "Nečinní". Vyberte zvěstovatele z pravé seznamu a klepněte na "Opětovně činný". Vyberte měsíc, ve kterém bude brzy inicializovat měsíc pro výběr zpráv a klepněte na tlačítko OK.

Po inicializaci měsíce pro výběr zpráv, bude program zpracovávat tyto zvěstovatele, jako by se stali nečinní před 1 rokem.

V případě že je to zvěstovatel, kterého již máte v databázi, stačí kliknout na tlačítko "Zobrazit zvěstovatele ',' Přidat zvěstovatele ' a pak na „Převést opětovně činného zvěstovatele ze seznamu nečinných“ a dále postupovat podle pokynů na obrazovce


Nainstaloval jsem program na novém počítači. Pokaždé, když program spustím, objeví se malý žlutý vykřičník s tlačítkem OK. Program vypadá, že po tom funguje dobře.

To se stane, pokud váš počítač nemá nainstalovanou tiskárn. Klikněte na "Start", "Nastavení", "Tiskárny" a pomocí dialogu "Přidat tiskárnu" spusťte instalaci tiskárny.  


Nainstaloval jsem program na nový počítač se systémem Windows XP. Pokaždé, když program spustím, objeví se chybové hlášení a nemůže pokračovat.

K tomu může dojít, pokud váš počítač se systémem Windows XP nemá nainstalovanou výchozí tiskárnu. Klikněte na "Start", "Nastavení", "Tiskárny" a pomocí "Přidat tiskárnu" nainstalujte tiskárnu a nastavte ji jako výchozí. Tiskárna nemusí být fyzicky přítomna, stačí když je nainstalována v dialogovém okně "Tiskárny" a nastavena jako výchozí.


Mohu začít zadávat zprávy za následující měsíc?

Ano, ale je zapotřebí dodržet následující zásady. Program se vždy spustí ve výchozím nastavení pro kalendářní měsíc, který je aktuální pro zadávání zpráv (obvykle zadáváte zprávu za minulý měsíc). „Pracovní měsíc“ pro který zadáváte zprávu je viditelný v pravém dolním rohu okna programu.  
Například pokud se rozhodnete začít zadávat zprávu 30. dubna, program nastaví jako pracovní měsíc březen. Dejte pozor, abyste omylem nezačali zadávat zprávu za březen. Použijte tlačítko"Odevzdané zprávy" a v okně „Zadávání zpráv“ změňte pracovní měsíc na duben, pak inicializujte duben tlačítkem „Zahájit“ zadávání zpráv. Poté postupujte obvyklým způsobem. Po 1. květnu bude program standardně nastaven na duben jako pracovní měsíc. Také se ujistěte, že jste zadali všechny zprávy, které potřebujete za měsíc březen a to před začátkem zadávání zpráv za duben.


Omylem jsem vymazal zvěstovatele nebo inicializoval špatný měsíc nebo udělal něco, co jsem neměl v úmyslu. Jak mohu tyto změny vrátit zpět?

Žádné změny se nezapisují na disk, dokud při ukončení (zavření) programu nezadáte "Ano" při dotazu "Uložit změny?" nebo neklikejte na tlačítko "Soubor", "Uložit" nebo v hlavním okně neklikněte na tlačítko diskety. Pokud si uvědomíte, že jste něco omylem smazali, měli byste okamžitě ukončit program a stisknout "Ne" při dotazu "Uložit změny?". Po restartování programu, budete mít k dispozici vaše stará nezměněná data. Samozřejmě veškeré i ty zamýšlené změny provedené v průběhu práce s programem budou ztraceny. Doporučujeme dělat průběžně zálohu celého adresáře s programem pro možnost obnovení dat ze záložní kopie programu.


Jak mohu odstranit služební skupinu?

Skupiny musí být číslovány v řadě za sebou (bez mezer). Předpokládejme, že máte 6 skupin a chcete odstranit skupinu 3. Dalo by se postupovat takto:

(1)  Stiskněte tlačítko "Služební skupiny" a poté tlačítko "Zařazení zvěstovatelů ve skupinách". V pravém číselném sloupci zvolte skupinu 3 a v levém sloupci pak zvolte skupiny do kterých chcete zvěstovatele přemístit. Číslo skupiny v pravém a levém sloupci nesmí být shodné. Poté si ověřte, že skupina 3 neobsahuje žádné zvěstovatele.

(2)  Pak zvolte vlevo skupinu 3 a vpravo skupinu 6 a přesuňte všechny zvěstovatele ze skupiny 6 do skupiny 3 (pouze klikejte na tlačítko „Zařadit“). Ověřte si, že skupina 6 neobsahuje žádné zvěstovatele. Stiskněte tlačítko „Hotovo“.

(3)  Zvolte skupinu 6 a klikněte na "Zobrazit skupina 6". V otevřeném dialogu pak zkopírujte dozorce, zástupce a další údaje ze skupiny 6 do skupiny 3. Zrušte všechny údaje obsažené ve skupině 6.

Nyní budete mít 5 skupin s číslem 1-5.  


Home